Sagsbehandlerens vanskelige arbejde med at finde det rette botilbud jf. SEL § 102.

Home / Blog / Sagsbehandlerens vanskelige arbejde med at finde det rette botilbud jf. SEL § 102.

Sagsbehandleren har truffet afgørelse, at en borger skal bo i et botilbud, men hvordan finder sagsbehandleren det helt rigtige sted til borgeren, som kan danne nogle gode og trygge rammer omkring borgerens liv fremadrettet? Det kan være vanskeligt, som sagsbehandler i en offentlig myndighed, at finde helt det rette og relevante botilbud for sine borgere.

Der er et utal af muligheder, og bostederne er beliggende i hele landet. Sagsbehandlerne i kommunen varetager en vigtig funktion, som stiller store krav. Når sagsbehandleren skal vælge et bosted for ens borger, kan det være fordelagtigt at medtænke bostedets værdier, rammer og gøre sig overvejelser omkring personalets kompetencer og uddannelsesmæssige baggrund.

Overvejelse omkring bostedets værdier

Når sagsbehandleren skal vælge mellem forskellige bosteder, kan en vigtig forudsætning være, at undersøge bostedets kerneværdier. Sagsbehandleren kan være undersøgende på, om bostedets kerneværdier læner sig op af de kerneværdier, som sagsbehandleren er underlagt og søger udført i sit daglige arbejde sagsbehandler for en bestemt kommune. Ligesom sagsbehandleren er underlagt kerneværdier, som har betydning for måden hvorpå sagsbehandleren arbejder, vil det også være kerneværdierne som danner rammen omkring medarbejderne på et bosteds arbejdsmetoder og måde at møde borgeren på.

På Melius Husene består værdierne af samvær, dialog, anerkendelse og ansvar. Borgeren er i centrum på bostedet. Bostedet finder kerneværdierne væsentlige, og det et er essentielt, at borgeren mærker kerneværdierne under hele deres ophold på bostedet. Mere dybdegående information omkring kerneværdierne, kan findes på bostedets hjemmeside.

Overvejelser omkring rammerne for bostedet

Sagsbehandleren kan med fordel medtænke rammerne for bostedet, da rammerne på bostedet danner en af de grundlæggende forudsætninger for, at borgeren kan få en tilnærmelsesvis oplevelse af at leve i hjemlige forhold. Da botilbuddet bliver det sted, hvor borgeren opholder sig mest og skal tilbringe sin hverdag, kan det være væsentligt at gøre sig overvejelser omkring rammerne for bostedet. Melius Husene består af nærmest Morten Korch lignende rammer, da bostedet er beliggende på en smuk gul gård. Omgivelserne omkring gården byder bl.a. på en stor have med stor mulighed for hyggelige stunder.

Overvejelser omkring personalets forudsætninger

Ved overvejelser omkring valget af forskellige bosteder, kan sagsbehandleren endvidere med fordel være undersøgende på personalets forudsætninger for at varetage den opgave, som de bliver bestilt til af kommunen. Personalet bliver en stor del af borgerens hverdag, og det er væsentligt for borgerens hverdag, at borgeren føler sig set, hørt og mødt.

En af de grundlæggende forudsætninger for, at borgeren kan føle sig set, hørt og mødt, er at personalets kompetencer matcher den opgave som de varetager. Melius Husene består af personale, som har både de nødvendige og falige kompetencer for at drive bostedet. Bostedet lægger endvidere vægt på, at personalet også har de personlige kompetencer, som arbejdet med bostedets målgruppe kræver. Personalet består af en tværfaglig gruppe af medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige forudsætninger indenfor både det socialfaglige og sundhedsfaglige felt. Bostedets valg er personale fra forskellige baggrunde, er valgt ud fra at opnå en helhedsorienteret indsats omkring borgeren.